Definicja zero. Co oznacza n) 1. symbol liczbowy, notowany jako 0, niemający definicja. Co to jest.
zero co to jest

Czy przydatne?

Definicja zero

Wyjaśnienie zero: (n) <fr. zéro, wł. zero, hiszp. cero, z ar. sifr> 1. symbol liczbowy, notowany jako 0, niemający sam w sobie żadnej wartości, ale który umieszczony po prawej stronie liczby mnoży ją przez wartość bazową (10 w skali dziesiętnej); 2. początkowy punkt na skali, od którego coś się mierzy, oblicza: zero bezwzględne; 3. brak czegokolwiek; 4. lekceważąco o człowieku bez żadnych wartości, zalet, nic nieznaczącym w danej grupie: to zero ? zerować, zerowanie, zerowy

Czym jest zero znaczenie w Słownik wyrazów Z .