Definicja tytuł. Co oznacza m) 1. napis, nagłówek, nazwa książki, dzieła literackiego, naukowego.
tytuł co to jest

Czy przydatne?

Definicja tytuł

Wyjaśnienie tytuł: (m) <łac. titulus napis> 1. napis, nagłówek, nazwa książki, dzieła literackiego, naukowego, nazwa czasopisma, artykułu, sztuki teatralnej, filmu, utworu muzycznego, imprezy itp.: tytuł długi, dokładny, ogólny, pod tytułem; 2. stopień naukowy, zawodowy; także: zajmowane stanowisko, pełnione funkcje, sprawowany urząd: tytuł magistra, doktora, docenta, profesora, nadać komu tytuł, otrzymać, zdobyć tytuł, ubiegać się o tytuł; 3. nadana lub dziedziczna nazwa rodowa (np. hrabia, baron), oznaczająca godność dożywotnią lub dziedziczną, tytuł honorowy tytuł nadawany komuś w celu uczczenia go, lecz niezobowiązujący do pełnienia funkcji związanej z tym tytułem: tytuł arystokratyczny, hrabiowski, królewski, szlachecki; 4. podstawa czegoś, powód, racja; praw. tytuł egzekucyjny, tytuł własności podstawa prawna do wyłącznego korzystania i rozporządzania rzeczą; dokument stwierdzający tę podstawę prawną tytularny, tytułowy, tytułować

Czym jest tytuł znaczenie w Słownik wyrazów T .