Definicja typ. Co oznacza m) 1. osoba definicja. Co to jest Typ słownik.
co to jest

Czy przydatne?

Definicja typ

Wyjaśnienie typ: (m) <fr. type, z łac. typus, z gr. týpos uderzenie pozostawiające po sobie ślad> 1. osoba skupiająca w sobie charakterystyczne cechy ludzi pewnej kategorii; 2. osoba mająca taką budowę, fizjonomię, typ antropologiczny; 3. postać literacka mająca cechy właściwe jakiejś grupie ludzi lub tradycyjnie powtarzanemu wzorowi bohatera literackiego; 4. pot. człowiek bliżej nieokreślony; osobnik, indywiduum: typ ciekawy, doskonały, karykaturalny, typ fizyczny, typ antypatyczny, zbrodniczy typ, typ starej panny, być w jakim typie, stworzyć nowy typ, być typem czego, być w czyim typie; 5. typy (lm), konie typowane na zwycięzców w wyścigach; 6. biol. jednostka klasyfikacyjna w systemie organizmów, obejmująca gromady roślin i zwierząt; 7. psych. jednostka klasyfikacyjna, obejmująca osobniki o wyrazistych cechach psychicznych lub psychicznych i fizycznych typowy

Czym jest typ znaczenie w Słownik wyrazów T .