Definicja tryboluminescencja. Co oznacza ż) techn. rodzaj luminescencji, występujący przy łamaniu.
tryboluminescencja co to jest

Czy przydatne?

Definicja tryboluminescencja

Wyjaśnienie tryboluminescencja: (ż) <trybo-od gr. tríb? trę + luminescencja> techn. rodzaj luminescencji, występujący przy łamaniu lub pocieraniu kryształów, czyli pod wpływem energii mechanicznej

Czym jest tryboluminescencja znaczenie w Słownik wyrazów T .