Definicja tryb. Co oznacza m) 1. sposób załatwiania określonych spraw; metoda, sposób definicja. Co.
tryb co to jest

Czy przydatne?

Definicja tryb

Wyjaśnienie tryb: (m) <niem. Trieb pęd, skłonność> 1. sposób załatwiania określonych spraw; metoda, sposób postępowania, system: codzienny, hulaszczy, koczowniczy, systematyczny tryb, tryb czego: życia, w trybie czego, jakimś (zwykłym, normalnym) trybem; 2. jęz. kategoria gramatyczna, wskazująca, czy mówiący uważa to, co jest wyrażone czasownikiem, za rzeczywiste, za możliwe lub takie, którego on się domaga; 3. muz. rodzaj skali, gamy, tonacji, np. tryb durowy, molowy; 4. tryby (lm) przest. urządzenie służące do przenoszenia ruchu w maszynie z jednej części na inne

Czym jest tryb znaczenie w Słownik wyrazów T .