Definicja trojański. Co oznacza przym.) 1. mit. gr. koń trojański duży definicja. Co to jest.
trojański co to jest

Czy przydatne?

Definicja trojański

Wyjaśnienie trojański: (przym.) <od Troja, w starożytności: gród w Azji Mniejszej> 1. mit. gr. koń trojański duży drewniany koń z czasów oblężenia Troi przez Greków, którzy w jego wnętrzu wprowadzili do miasta swoich wojowników i przy ich pomocy dostali się do Troi; 2. przen. pozorna korzyść, podstępny, niebezpieczny dar przynoszący zgubę obdarowanemu; ukryte niebezpieczeństwo

Czym jest trojański znaczenie w Słownik wyrazów T .