Definicja traumatyczny. Co oznacza przym.) 1. med. będący następstwem urazu, wywołany urazem; 2.
traumatyczny co to jest

Czy przydatne?

Definicja traumatyczny

Wyjaśnienie traumatyczny: (przym.) <gr. traumatikós> 1. med. będący następstwem urazu, wywołany urazem; 2. psych. zdarzenie traumatyczne zdarzenie wstrząsające, wywierające negatywny wpływ na psychikę człowieka i jej rozwój

Czym jest traumatyczny znaczenie w Słownik wyrazów T .