Definicja traumatologia. Co oznacza ż) med. dział chirurgii, obejmujący leczenie obrażeń ciała.
traumatologia co to jest

Czy przydatne?

Definicja traumatologia

Wyjaśnienie traumatologia: (ż) <traumato-od gr. traúma rana + -logia> med. dział chirurgii, obejmujący leczenie obrażeń ciała wywołanych przez urazy; chirurgia urazowa

Czym jest traumatologia znaczenie w Słownik wyrazów T .