Definicja transportować. Co oznacza 1. przewozić, dostarczać gdzieś w większej ilości definicja. Co.
transportować co to jest

Czy przydatne?

Definicja transportować

Wyjaśnienie transportować: <fr. transporter, z łac. transporto przenoszę> 1. przewozić, dostarczać gdzieś w większej ilości towary, ładunki itp.; 2. przewozić kogoś pod strażą

Czym jest transportować znaczenie w Słownik wyrazów T .