Definicja transponować. Co oznacza 1. przenosić z jednej dziedziny do innej definicja. Co to jest.
transponować co to jest

Czy przydatne?

Definicja transponować

Wyjaśnienie transponować: <niem. transponieren, z łac. transpono przestawiam> 1. przenosić z jednej dziedziny do innej, przystosowywać coś do czegoś; 2. muz. dokonywać transpozycji utworu muzycznego

Czym jest transponować znaczenie w Słownik wyrazów T .