Definicja transmisja. Co oznacza ż) 1. przekazywanie na odległość dźwięków definicja. Co to jest.
transmja co to jest

Czy przydatne?

Definicja transmisja

Wyjaśnienie transmisja: (ż) <fr. transmission, z łac. transmissio przekazanie> 1. przekazywanie na odległość dźwięków, obrazów, sygnałów za pośrednictwem fal elektromagnetycznych: transmisja radiowa, telewizyjna nadawanie audycji radiowej lub telewizyjnej spoza studia; 2. techn. urządzenie do rozdziału mocy napędowej pobieranej z silnika pomiędzy szereg maszyn roboczych; pędnia

Czym jest transmisja znaczenie w Słownik wyrazów T .