Definicja tragedia. Co oznacza ż) 1. utwór dramatyczny, przedstawiający bohatera w definicja. Co to.
tragedia co to jest

Czy przydatne?

Definicja tragedia

Wyjaśnienie tragedia: (ż) <łac. tragoedia, z gr. trag?idía koźli śpiew> 1. utwór dramatyczny, przedstawiający bohatera w sytuacjach konfliktu moralnego, ideowego, psychologicznego, którego przeznaczeniem jest klęska: tragedia antyczna, romantyczna, mieszczańska, wystawić tragedię tragediopisarz, tragediowy, tragiczka, tragiczność, tragiczny, tragifarsa, tragifarsowy, tragik, tragikomedia, tragikomiczny, tragizm; 2. wydarzenie lub wydarzenia budzące rozpacz, nieszczęście: tragedia powodzian, przeżyć głęboką tragedię, doszło do tragedii, miłość tragiczna, zginąć tragicznie tragizować co

Czym jest tragedia znaczenie w Słownik wyrazów T .