Definicja totalny. Co oznacza przym.) całkowity, powszechny, zupełny; państwo totalne, ustrój.
totalny co to jest

Czy przydatne?

Definicja totalny

Wyjaśnienie totalny: (przym.) <fr. total, od łac. totus cały> całkowity, powszechny, zupełny; państwo totalne, ustrój totalny

Czym jest totalny znaczenie w Słownik wyrazów T .