Definicja top-. Co oznacza pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy.
co to jest

Czy przydatne?

Definicja top-

Wyjaśnienie top-: <gr.> pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z miejscem, miejscowością, terenem, obszarem: topografia, toponomastyka

Czym jest top znaczenie w Słownik wyrazów T .