Definicja tolerować. Co oznacza 1. być wyrozumiałym dla czyichś przekonań definicja. Co to jest.
tolerować co to jest

Czy przydatne?

Definicja tolerować

Wyjaśnienie tolerować: <fr. tolérer, z łac. tolero znoszę, wytrzymuję coś> 1. być wyrozumiałym dla czyichś przekonań, postępków, dla czyjegoś zachowania; 2. godzić się na czyjąś obecność, znosić coś, kogoś

Czym jest tolerować znaczenie w Słownik wyrazów T .