Definicja tolerancja. Co oznacza ż) 1. wyrozumiałość dla czyjegoś odmiennego definicja. Co to jest.
tolerancja co to jest

Czy przydatne?

Definicja tolerancja

Wyjaśnienie tolerancja: (ż) <fr. tolérance, z łac. tolerantia wytrzymałość na coś> 1. wyrozumiałość dla czyjegoś odmiennego postępowania, poglądów, wierzeń: tolerancja polityczna, religijna, tolerancja czego, tolerancja dla kogo, czego, tolerancja w czym, względem kogo, w zakresie czego, zachować tolerancję, pozbawiony tolerancji; 2. med. zdolność do znoszenia dużych dawek leków bez objawów chorobowych; 3. techn. dopuszczalne odchylenie od ustalonych przepisowo norm dotyczących np. wymiaru, wielkości wytwarzanych przedmiotów tolerancyjny

Czym jest tolerancja znaczenie w Słownik wyrazów T .