Definicja test. Co oznacza m) 1. zestaw pytań do definicja. Co to jest Test słownik.
test co to jest

Czy przydatne?

Definicja test

Wyjaśnienie test: (m) <ang. test naczynie do wytapiania złota, łac. testu(m) naczynie gliniane> 1. zestaw pytań do sprawdzenia czyjejś wiedzy lub umiejętności, ocenianych w skali punktowej; 2. badanie jakości lub sprawności działania czegoś: test samochodu; 3. w psychologii: zadawanie badanej osobie zadań lub pytań dla określenia jej właściwości psychicznych, zdolności, sprawności; 4. zestaw pytań lub zadań stosowany w takich badaniach testować kogoś, coś, przetestować, testowany, przetestowany, testowy

Czym jest test znaczenie w Słownik wyrazów T .