Definicja termo. Co oznacza pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek definicja.
termo co to jest

Czy przydatne?

Definicja termo

Wyjaśnienie termo: -<gr. thermós ciepły, gorący> pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z ciepłem, temperaturą: termometr, termostat

Czym jest termo znaczenie w Słownik wyrazów T .