Definicja termin. Co oznacza m.
termin co to jest

Czy przydatne?

Definicja termin

Wyjaśnienie termin: (m) <łac. terminus znak graniczny (na miedzy), stąd przen. koniec, kres, cel (ostateczny); z fr. terme, ang. term> 1. czas, w którym powinna być wykonana jakaś czynność, data jakiegoś zdarzenia: podać termin przyjazdu; 2. data graniczna, końcowa czegoś: wyznaczyć termin czego, dotrzymać terminu; 3. wyraz lub wyrażenie o charakterze nazwy specjalistycznej: terminy naukowe, zdefiniować jakiś termin terminologia

Czym jest termin znaczenie w Słownik wyrazów T .