Definicja temperatura. Co oznacza ż) 1. wielkość fizyczna, określająca stan rozgrzania definicja.
temperatura co to jest

Czy przydatne?

Definicja temperatura

Wyjaśnienie temperatura: (ż) <fr. température, z łac. temperatura umiar> 1. wielkość fizyczna, określająca stan rozgrzania ciała; temperatura bezwzględna a absolutna temperatura mierzona w skali Kelvina; temperatura krytyczna charakterystyczna dla każdej substancji temperatura, powyżej której nie można tej substancji skroplić; 2. pot. gorączka

Czym jest temperatura znaczenie w Słownik wyrazów T .