Definicja tektonika. Co oznacza ż) 1. geol. a) budowa definicja. Co to jest Tektonika słownik.
tektonika co to jest

Czy przydatne?

Definicja tektonika

Wyjaśnienie tektonika: (ż) <fr. tectonique; z gr. tektonikós ciesielski, od tékt?n cieśla, budowniczy> 1. geol. a) budowa skorupy ziemskiej, b) dział geologii, nauka o budowie skorupy ziemskiej oraz procesach, prawach i historii jej rozwoju; 2. szt. jednolitość, zwartość kompozycyjna dzieła sztuki, budowli

Czym jest tektonika znaczenie w Słownik wyrazów T .