Definicja quasi. Co oznacza pierwszy człon wyrazów złożonych, mający znaczenie: jakby, niby.
quasi co to jest

Czy przydatne?

Definicja quasi

Wyjaśnienie quasi: <łac. jak gdyby> pierwszy człon wyrazów złożonych, mający znaczenie: jakby, niby, rzekomo, pozornie; prawie, niemal: quasi-nowoczesność

Czym jest quasi znaczenie w Słownik wyrazów Q .