Definicja modem. Co oznacza m) techn., inform. urządzenie do przetwarzania informacji definicja. Co.
modem co to jest

Czy przydatne?

Definicja modem

Wyjaśnienie modem: (m) <skr. ang. mo(dulator) + dem(odulator)> techn., inform. urządzenie do przetwarzania informacji w zapisie cyfrowym na analogowy i odwrotnie oraz przesyłania jej na odległość za pomocą specjalnych łączy (telefonii, telewizji), służące do łączenia komputerów z terminalami lub innymi komputerami

Czym jest modem znaczenie w Słownik wyrazów M .