Definicja mimetyczny. Co oznacza przym.) 1. biol. związany z mimetyzmem u zwierząt, przejawiających.
mimetyczny co to jest

Czy przydatne?

Definicja mimetyczny

Wyjaśnienie mimetyczny: (przym.) <gr. mim?tikós naśladowczy> 1. biol. związany z mimetyzmem u zwierząt, przejawiających zdolność upodobnienia się do otoczenia (np. kameleon); 2. lit. szt. naśladujący naturę: sztuki mimetyczne (według Arystotelesa) malarstwo, rzeźba, poezja, nawet muzyka

Czym jest mimetyczny znaczenie w Słownik wyrazów M .