Definicja manicheizm. Co oznacza m.
manicheizm co to jest

Czy przydatne?

Definicja manicheizm

Wyjaśnienie manicheizm: (m) <fr. manichéism, z łac. manichaei manichejczycy, od im. pers. Mani (Manes), III w., twórca doktryny> . staroirański system religijno-filozoficzny głoszący dualizm dobra i zła jako podstawową zasadę porządku świata, w którym stale toczy się walka sił ciemności (zła) z siłami światła (dobro); 2. przen. postawa oceniająca wszystko w kategoriach skrajnych (dobro – zło), w sposób absolutny, często uproszczony manichejski, manichejczyk

Czym jest manicheizm znaczenie w Słownik wyrazów M .