Definicja logo II. Co oznacza m) inform. prosty język programowania, przeznaczony do zapoznawania.
logo co to jest

Czy przydatne?

Definicja logo II

Co to jest LOGO II: (m) <ang. Logo nazwa firmowa> inform. prosty język programowania, przeznaczony do zapoznawania dzieci z działaniem komputera.

Co znaczy Lobby:
Porównanie lobby kuluary> grupa nacisku; krąg zwolenników pewnej sprawy w środowisku pozaparlamentarnym, którzy próbują wywierać wpływ na organy władzy państwowej: lobby przemysłowe, rolnicze; mieć swoje lobby logo ii co znaczy.
Krzyżówka Lewar:
Dlaczego m) 1. podnośnik samochodowy; 2. dźwignia do podnoszenia ciężkich przedmiotów lewarek logo ii krzyżówka.
Co to jest Lokacja:
Jak lepiej od locus miejsce> 1. ulokowanie, umieszczenie, rozmieszczenie kogo lub czego lokować co gdzie; ulokować kogo gdzie; 2. techn. określenie położenia lub prędkości ruchomych obiektów (np. samolotu) za logo ii co to jest.
Słownik Lenno:
Kiedy niem. L?hen dzierżawa feudalna> hist. forma zależności między panem (suwerenem) a jego wasalem; nadanie ziemi (wraz z mieszkańcami) pod warunkiem, że lennik będzie uznawał jego zwierzchność: oddać logo ii słownik.
Czym jest Limit:
Od czego zależy Limit, fr. limite, od łac. limes granica> 1. nieprzekraczalna ilość pieniędzy możliwych do wydania lub uzyskania; 2. wartość progowa, graniczna czego: limity finansowe, mieszkaniowe; limit wydatków logo ii czym jest.
  • Dodano:
  • Autor:

Czym jest logo II znaczenie w Słownik wyrazów L .