Definicja koalicja. Co oznacza ż) 1. sojusz polit. lub militarny definicja. Co to jest Koalicja.
koalicja co to jest

Czy przydatne?

Definicja koalicja

Wyjaśnienie koalicja: (ż) <niem. Koalition, fr. coalition, od łac. coalitus zrośnięty> 1. sojusz polit. lub militarny państw: koalicja antyhitlerowska; 2. sojusz, porozumienie partii, stronnictw, ugrupowań politycznych: koalicja wyborcza, rządowa, parlamentarna, pozaparlamentarna; utworzyć, wejść w koalicję z kim ? koalicjant

Czym jest koalicja znaczenie w Słownik wyrazów K .