Definicja demiurg. Co oznacza m) filoz. boski budowniczy świata, przen. twórca definicja. Co to.
demiurg co to jest

Czy przydatne?

Definicja demiurg

Co to jest DEMIURG: (m) <gr. d?mioúrgos sprawca, twórca; rzemieślnik> filoz. boski budowniczy świata, przen. twórca, siła sprawcza.

Co znaczy Delegacja:
Porównanie łac. legatus posłany, wysłannik> 1. poselstwo; wysłannicy oficjalnie reprezentujący kogoś: delegacja pracowników delegat, delegatura, delegować kogo, gdzie; 2. urzęd. dokument uprawniający do zwrotu demiurg co znaczy.
Krzyżówka Dezynwoltura:
Dlaczego ż) zbyt swobodne, lekceważące zachowanie się, styl bycia demiurg krzyżówka.
Co to jest Deklinacja:
Jak lepiej declinatio odchylenie> 1. jęz. odmiana wyrazów przez przypadki gramatyczne: deklinacja rzeczowników, zaimków, przymiotników; 2. astr., fiz. odchylenie magnetyczne, zmiana odległości kątowej ciał demiurg co to jest.
Słownik Dressing:
Kiedy rodzaj majonezu z przyprawami, używanego do zimnych potraw, głównie sałatek demiurg słownik.
Czym jest Despotyzm:
Od czego zależy forma rządów oparta na nieograniczonej, bezwzględnej władzy (jednostki lub grupy) opierającej się na terrorze, nieuznającej praw i wolności obywatelskich; 2. samowolne, bezkompromisowe, bezwzględne demiurg czym jest.
  • Dodano:
  • Autor:

Czym jest demiurg znaczenie w Słownik wyrazów D .