Definicja dekompensacja. Co oznacza ż) med. zdolności przystosowania się narządu lub definicja. Co.
dekompensacja co to jest

Czy przydatne?

Definicja dekompensacja

Wyjaśnienie dekompensacja: (ż) <de-+ kompensacja; łac. compenso równoważę> med. zdolności przystosowania się narządu lub układu narządów do zwiększonych obciążeń, objawiające się niewydolnością tych narządów: dekompensacja układu krążenia, pracy nerek

Czym jest dekompensacja znaczenie w Słownik wyrazów D .