Definicja decydować. Co oznacza rozstrzygać (co), postanawiać (że), wyrokować (o czym definicja. Co.
decydować co to jest

Czy przydatne?

Definicja decydować

Co to jest DECYDOWAĆ: <łac. dec?do odcinam, przen. rozstrzygać> rozstrzygać (co), postanawiać (że), wyrokować (o czym), przesądzać (o czym) decydent, decydencki, decyzja.

Co znaczy Dziekan:
Porównanie děkan, łac. decanus, z gr. dekanós dziesiętnik, od déka dziesięć> pracownik naukowy kierujący wydziałem wyższych uczelni: dziekan wydziału filologicznego dziekanat wydziału, pracownik dziekanatu; w decydować co znaczy.
Krzyżówka Destrukcja:
Dlaczego ż) <łac. destructio> niszczenie, rozpad, rozkład, przeciwieństwo tworzenia, konstrukcji destrukcyjny, destruktor, destruent decydować krzyżówka.
Co to jest Dialogowy:
Jak lepiej przym.) napisany w formie dialogu, zawierający dialogi, będący dialogiem decydować co to jest.
Słownik Dej:
Kiedy m) hist. oficer w dawnym wojsku tureckim decydować słownik.
Czym jest Doctor Utriusque Iris:
Od czego zależy <łac.> doktor obojga praw: cywilnego i kanonicznego (dawny tytuł naukowy decydować czym jest.
  • Dodano:
  • Autor:

Czym jest decydować znaczenie w Słownik wyrazów D .