Definicja chromatyzm. Co oznacza m) fiz. wada soczewek objawiająca się różnymi zabarwieniami obrazu.
chromatyzm co to jest

Czy przydatne?

Definicja chromatyzm

Wyjaśnienie chromatyzm: (m) <gr. chromatismos barwienie> fiz. wada soczewek objawiająca się różnymi zabarwieniami obrazu

Czym jest chromatyzm znaczenie w Słownik wyrazów C .