Definicja certować się. Co oznacza z kim/czym) pot. zbytnio się przejmować: nie certuj się z.
certować co to jest

Czy przydatne?

Definicja certować się

Wyjaśnienie certować się: (z kim/czym) <łac. certo wymawiać się ceremonialnie> pot. zbytnio się przejmować: nie certuj się z nimi tak bardzo; wymawiać się od czegoś nieszczerze, robić ceregiele

Czym jest certować się znaczenie w Słownik wyrazów C .