Definicja brutalizować. Co oznacza postępować jak brutal, traktować kogoś, coś brutalnie; czynić.
brutalizować co to jest

Czy przydatne?

Definicja brutalizować

Wyjaśnienie brutalizować: postępować jak brutal, traktować kogoś, coś brutalnie; czynić brutalnym

Czym jest brutalizować znaczenie w Słownik wyrazów B .