Definicja bromatologia. Co oznacza ż) nauka o żywieniu, zajmująca się też higieną definicja. Co to.
bromatologia co to jest

Czy przydatne?

Definicja bromatologia

Wyjaśnienie bromatologia: (ż) <bromato-od gr. br?ma br?matos żywność + -logia> nauka o żywieniu, zajmująca się też higieną produkcji żywności, zasadami jej przechowywania oraz przetwórstwem ? bromatolog, bromatologiczny

Czym jest bromatologia znaczenie w Słownik wyrazów B .