Definicja bradykardia. Co oznacza ż) med. rzadkoskurcz, zwolniona czynność serca poniżej definicja.
bradykardia co to jest

Czy przydatne?

Definicja bradykardia

Wyjaśnienie bradykardia: (ż) <gr. bradýs powolny + kardía serce> med. rzadkoskurcz, zwolniona czynność serca poniżej sześćdziesięciu skurczów na minutę

Czym jest bradykardia znaczenie w Słownik wyrazów B .