Definicja bona fide. Co oznacza praw. w najlepszej wierze, w uczciwych zamiarach definicja. Co to.
fide bona co to jest

Czy przydatne?

Definicja bona fide

Wyjaśnienie bona fide: <łac.> praw. w najlepszej wierze, w uczciwych zamiarach

Czym jest bona fide znaczenie w Słownik wyrazów B .