Definicja biograficzny. Co oznacza przym.) 1. oparty na biografii; dotyczący biografii; słownik.
biograficzny co to jest

Czy przydatne?

Definicja biograficzny

Wyjaśnienie biograficzny: (przym.) <od biografia>1. oparty na biografii; dotyczący biografii; słownik biograficzny słownik encyklopedyczny, zawierający biografie wybitnych ludzi; 2. psych. metoda biograficzna psychologiczna analiza czyjegoś życia, mająca na celu poznanie ogólnych prawidłowości psychicznego rozwoju człowieka bądź poznanie jego osobowości

Czym jest biograficzny znaczenie w Słownik wyrazów B .