Definicja bilansować. Co oznacza 1. zestawiać coś z czymś; porównywać, podsumowywać; księg. a.
bilansować co to jest

Czy przydatne?

Definicja bilansować

Wyjaśnienie bilansować: <od bilans> 1. zestawiać coś z czymś; porównywać, podsumowywać; księg. a) sporządzać bilans księgowy na podstawie ksiąg handlowych, b) równoważyć, wyrównywać wielkości (np. obrotów, przychodów, rozchodów)

Czym jest bilansować znaczenie w Słownik wyrazów B .