Definicja bifurkacja. Co oznacza ż) 1. rozdwojenie definicja. Co to jest Bifurkacja słownik.
bifurkacja co to jest

Czy przydatne?

Definicja bifurkacja

Wyjaśnienie bifurkacja: (ż) <fr. bifurcation, z łac. bi-furcus dwuzębny (o widłach), rozwidlony>1. rozdwojenie; rozdzielenie, rozgałęzienie, rozszczepienie; 2. geogr. rozdzielenie się rzeki na dwa ramiona lub na kilka, zmierzające do różnych dorzeczy; 3. pedag. podział średniej szkoły ogólnokształcącej na dwa równoległe kierunki profilowane, zróżnicowane programowo

Czym jest bifurkacja znaczenie w Słownik wyrazów B .