Definicja bias. Co oznacza m) socjol. postawy i zachowania badacza, które nie będąc wynikiem jego.
bias co to jest

Czy przydatne?

Definicja bias

Wyjaśnienie bias: (m) <ang.> socjol. postawy i zachowania badacza, które nie będąc wynikiem jego świadomych zamierzeń naukowych, stale obniżają wartość rezultatów jego pracy badawczej, podważają jego bezstronność, czyniąc go zależnym od wartości i intencji pozanaukowych

Czym jest bias znaczenie w Słownik wyrazów B .