Definicja bar. Co oznacza m) składnik wielu wyrazów definicja. Co to jest Bar słownik.
co to jest

Czy przydatne?

Definicja bar

Wyjaśnienie bar: (m) <gr. barys ciężki, fiz. jednostka ciśnienia (równa 105 paskala)> składnik wielu wyrazów złożonych, których treść wiąże się z ciśnieniem atmosferycznym: barometr, barograf, baroreceptory, barostat

Czym jest bar znaczenie w Słownik wyrazów B .