Definicja asocjacja. Co oznacza ż) skojarzenie czegoś z czymś definicja. Co to jest Asocjacja.
asocjacja co to jest

Czy przydatne?

Definicja asocjacja

Wyjaśnienie asocjacja: (ż) <fr. association z łac. associare przyłączyć się, socius towarzysz> skojarzenie czegoś z czymś innym; łączenie skojarzeń asocjacyjny, asocjacjonizm, asocjacjonista; asocjować z czym; asocjatywny dysocjacja

Czym jest asocjacja znaczenie w Słownik wyrazów A .