Definicja intencja. Co oznacza ż) zamiar: mieć dobre intencje definicja. Co to jest Intencja.
intencja co to jest

Czy przydatne?

Definicja intencja

Wyjaśnienie intencja: (ż) <niem. Intention, fr., ang. intention, z łac. intentio napięcie> zamiar: mieć dobre intencje; motyw lub cel działania: robić coś w intencji wspólnego dobra ? intencjonalny

Czym jest intencja znaczenie w Słownik wyrazów I .