Definicja cyrograf. Co oznacza m) przestarz. dziś żart. własnoręczne definicja. Co to jest cyrograf.
cyrograf co to jest

Czy przydatne?

Definicja cyrograf

Wyjaśnienie cyrograf: (m) <łac. cirographum, gr. cheiró-graphon własnoręczny podpis> przestarz. dziś żart. własnoręczne pisemne zobowiązanie: podpisać cyrograf – zobowiązać się do czegoś ? przym. cyrograficzny, dokument z własnoręcznym podpisem

Czym jest cyrograf znaczenie w Słownik wyrazów C .