Kto obchodzi dziś, jutro, pojutrze imieniny?

21.8 imieniny obchodzą

23.8 imieniny obchodzą

25.8 imieniny obchodzą

Lista imion, które dzisiaj świętują imieniny. Kto ma imieniny dzisiaj? Kto teraz obchodzi imieniny?

Osoby, które mają imieniny w miesiącu sierpień.

Znaczenie wyrazów obcych, słownik polskiego

Słownik wyrazw obcych, zapożyczonych do polskiego. Wyrazy zagraniczne w języku polskim.

  • Definicja Bambosz Słownik: m) miękki, ciepły pantofel zwykle z filcu, do noszenia po domu lub na mróz> lm
  • Definicja Trywialny Słownik: przym.) prostacki, ordynarny, pospolity, niewybredny
  • Definicja Tachystoskop Słownik: m) psych. przyrząd służący do badania pamięci
  • Definicja Heliocentryzm Słownik: m) teoria M. Kopernika, głosząca, że Słońce jest ośrodkiem (centrum) Układu Słonecznego
  • Definicja Kupidyn Kupido Słownik: m) <łac. Cupido> mit. rzym. bóg miłości utożsamiany z greckim Erosem, przedstawiany jako

Definicje języka polskiego, wyjaśnienia

Poprawna, stara polszczyzna. Jak się mówi. Jak się piszę.